Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Vũng Tàu
ATTP03. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

-         Trình tự thủ tục:

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố trực thuộc tỉnh.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+     Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.

+     Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa lại theo đúng quy định.

Bước 3: Thẩm xét hồ sơ:

+     Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;

+     Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ huỷ hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định cơ sở:

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận:

+     Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho cơ sở (theo mẫu số 03 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014).

+     Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước.

+     Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 6: Nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố trực thuộc tỉnh theo bước sau:

+     Người đến nhận giấy chứng nhận phải xuất trình: Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu đại diện cho tổ chức đến nhận thì xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan.

+     Công chức kiểm tra phiếu tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu thu phí, lệ phí.

+     Công chức trả giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và đề nghị người đến nhận giấy chứng nhận ký nhận để trao giấy chứng nhận.

-         Thời gian nhận tiếp nhận hồ sơ và trao trả Giấy chứng nhận: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30) trừ các ngày nghỉ lễ.

-         Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

-         Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận được đóng thành 01 quyển, gồm các giấy tờ sau:

+     Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu 1 được ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BYT).

+     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

+     Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

  • Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở;
  • Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
  • Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

+     Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở);

+     Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+     Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

-         Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

-         Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

-         Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

-         Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố trực thuộc tỉnh.

-         Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

-         Phí, Lệ phí:

* Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000đồng/1 lần/ cơ sở.

* Phí thẩm định cơ sở:

- Thẩm định cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống:

+ Cơ sở chế biến suất ăn sẳn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 suất ăn, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đồng/1 lần/cơ sở

+ Cơ sở chế biến suất ăn sẳn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất ăn đến 500 suất ăn: 600.000đồng/1 lần/cơ sở

+ Cơ sở chế biến suất ăn sẳn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 suất ăn trở lên: 700.000đồng/1 lần/cơ sở

+ Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: 500.000đồng/1 lần/cơ sở.

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000đồng/1 lần cấp.

-         Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu 01 được ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BYT).

-         Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

-         Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+     Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội;

+     Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

+     Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố;

+     Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

+     Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+     Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đã có:  0 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm:
  • Mau 01-don de nghi cap CCN ATTP