Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
21 Đặng THị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 11/01/2018 Hs không hợp lệ
22 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 12/01/2018 Hs không hợp lệ
23 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 12/01/2018 Đang xử lý
24 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 13/01/2018 Đang xử lý
25 Huỳnh Chấn Vinh 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 09/02/2018 Chờ tiếp nhập
26 Trần Nhật Đông 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 26/02/2018 Chờ tiếp nhập
27 cơ sở xông hơi xoa bóp 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 27/02/2018 Đang xử lý
28 Trần Trúc Lâm 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đang xử lý
29 LÊ LIN CA 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Chờ tiếp nhập
30 Trần Trúc Lâm 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đang xử lý