Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
21 LÊ LIN CA 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đã trả kết quả
22 Trần Trúc Lâm 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đang xử lý
23 Lê Trí Dũng 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 31/03/2018 Đang xử lý
24 Nguyễn Thị Hà My 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 11/04/2018 Đã trả kết quả
25 NGUYỄN THỊ GIÀU 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 07/05/2018 Hs không hợp lệ
26 nguyễn thị thanh hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 08/05/2018 Đang xử lý
27 Lê Phương Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 11/05/2018 Đã trả kết quả
28 Lương Truong Thanh Tiến 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/05/2018 Đã trả kết quả
29 Đỗ Ngọc Trung Cấp GPXD 15/05/2018 Đang xử lý
30 Nguyễn Vinh Sang 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 28/05/2018 Đã trả kết quả