Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
11 Tạ Thị Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/11/2017 Đã trả kết quả
12 Trần Thu Hiền 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 22/11/2017 Hs không hợp lệ
13 LÊ THỊ HẰNG 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 04/12/2017 Hs không hợp lệ
14 TĂNG UYÊN PHƯƠNG 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 06/12/2017 Đang xử lý
15 TĂNG UYÊN PHƯƠNG 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 06/12/2017 Hs không hợp lệ
16 TĂNG UYÊN PHƯƠNG 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 06/12/2017 Hs không hợp lệ
17 Nguyễn Hữu trúc 002 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 20/12/2017 Đã trả kết quả
18 NGUYỄN VĂN HÀ 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 27/12/2017 Hs không hợp lệ
19 Phạm Thị Mai Hương 201. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 29/12/2017 Hs không hợp lệ
20 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 11/01/2018 Đã trả kết quả