Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 Trần Ngọc Khánh Hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/04/2017 Đã trả kết quả
2 Trần Ngọc Khánh Hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 20/04/2017 Đã trả kết quả
3 PHẠM THỊ NGUYỆT 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 12/07/2017 Đã trả kết quả
4 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Trúc 002 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 29/07/2017 Đã trả kết quả
5 TRẦN THỊ HUỲNH NGA 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 30/08/2017 Đã trả kết quả
6 Đồng Việt Thắng 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 06/09/2017 Đang xử lý
7 NGUYỄN THANH PHONG 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 08/09/2017 Đã trả kết quả
8 Tạ Thị Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/11/2017 Hs không hợp lệ
9 Tạ Thị Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/11/2017 Đã trả kết quả
10 Trần Thu Hiền 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 22/11/2017 Hs không hợp lệ
11 LÊ THỊ HẰNG 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 04/12/2017 Hs không hợp lệ
12 TĂNG UYÊN PHƯƠNG 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 06/12/2017 Hs không hợp lệ
13 NGUYỄN VĂN HÀ 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 27/12/2017 Hs không hợp lệ
14 Phạm Thị Mai Hương 201. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 29/12/2017 Hs không hợp lệ
15 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 11/01/2018 Đã trả kết quả
16 Đặng THị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 11/01/2018 Hs không hợp lệ
17 Huỳnh Chấn Vinh 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 09/02/2018 Chờ tiếp nhập
18 Trần Nhật Đông 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 26/02/2018 Đã trả kết quả
19 cơ sở xông hơi xoa bóp 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 27/02/2018 Đang xử lý
20 Trần Trúc Lâm 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đang xử lý
21 LÊ LIN CA 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đã trả kết quả
22 Trần Trúc Lâm 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đang xử lý
23 Lê Trí Dũng 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 31/03/2018 Đang xử lý
24 Nguyễn Thị Hà My 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 11/04/2018 Đã trả kết quả
25 NGUYỄN THỊ GIÀU 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 07/05/2018 Hs không hợp lệ
26 nguyễn thị thanh hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 08/05/2018 Đang xử lý
27 Lê Phương Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 11/05/2018 Đã trả kết quả
28 Lương Truong Thanh Tiến 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/05/2018 Đã trả kết quả
29 Đỗ Ngọc Trung Cấp GPXD 15/05/2018 Đang xử lý
30 Nguyễn Vinh Sang 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 28/05/2018 Đã trả kết quả
31 NGUYỄN THỊ THANH QUÝ 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 30/05/2018 Đang xử lý
32 NGUYỄN THỊ THANH QUÝ 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 30/05/2018 Hs không hợp lệ
33 PHAN TRỌNG NGHĨA 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 01/06/2018 Đang xử lý
34 Đoàn Thị Sơn 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 13/08/2018 Hs không hợp lệ
35 Trần Hữu Danh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 20/08/2018 Đang xử lý
36 ĐÀM THÁI TRUNG 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 23/08/2018 Hs không hợp lệ
37 Bùi uyển nghi 233.Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 25/08/2018 Đang xử lý
38 Cơ khí tư nhân 233.Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 26/08/2018 Hs không hợp lệ
39 hieunt BTXH03. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 30/08/2018 Đang xử lý
40 hieunt BTXH03. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 30/08/2018 Đang xử lý
41 Lại Đình Nhu 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 06/09/2018 Hs không hợp lệ
42 Phạm Thanh quý 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/09/2018 Hs không hợp lệ