Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 Trần Ngọc Khánh Hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/04/2017 Đã trả kết quả
2 Trần Ngọc Khánh Hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 20/04/2017 Đã trả kết quả
3 PHẠM THỊ NGUYỆT 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 12/07/2017 Đã trả kết quả
4 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Trúc 002 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 29/07/2017 Đã trả kết quả
5 TRẦN THỊ HUỲNH NGA 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 30/08/2017 Đã trả kết quả
6 Đồng Việt Thắng 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 06/09/2017 Đang xử lý
7 NGUYỄN THANH PHONG 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 08/09/2017 Đã trả kết quả
8 Tạ Thị Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/11/2017 Hs không hợp lệ
9 Tạ Thị Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/11/2017 Đang xử lý
10 Tạ Thị Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/11/2017 Đã trả kết quả
11 Trần Thu Hiền 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 22/11/2017 Hs không hợp lệ
12 LÊ THỊ HẰNG 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 04/12/2017 Hs không hợp lệ
13 TĂNG UYÊN PHƯƠNG 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 06/12/2017 Đang xử lý
14 TĂNG UYÊN PHƯƠNG 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 06/12/2017 Hs không hợp lệ
15 TĂNG UYÊN PHƯƠNG 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 06/12/2017 Hs không hợp lệ
16 Nguyễn Hữu trúc 002 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 20/12/2017 Đã trả kết quả
17 NGUYỄN VĂN HÀ 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 27/12/2017 Hs không hợp lệ
18 Phạm Thị Mai Hương 201. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 29/12/2017 Hs không hợp lệ
19 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 11/01/2018 Đã trả kết quả
20 Đặng THị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 11/01/2018 Hs không hợp lệ
21 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 12/01/2018 Hs không hợp lệ
22 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 12/01/2018 Đang xử lý
23 Đặng Thị Phi Oanh 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 13/01/2018 Đang xử lý
24 Huỳnh Chấn Vinh 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 09/02/2018 Chờ tiếp nhập
25 Trần Nhật Đông 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 26/02/2018 Đã trả kết quả
26 cơ sở xông hơi xoa bóp 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 27/02/2018 Đang xử lý
27 Trần Trúc Lâm 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đang xử lý
28 LÊ LIN CA 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đã trả kết quả
29 Trần Trúc Lâm 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 09/03/2018 Đang xử lý
30 Lê Trí Dũng 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 31/03/2018 Đang xử lý
31 Nguyễn Thị Hà My 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 11/04/2018 Đã trả kết quả
32 NGUYỄN THỊ GIÀU 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 07/05/2018 Hs không hợp lệ
33 nguyễn thị thanh hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 08/05/2018 Đang xử lý
34 Lê Phương Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 10/05/2018 Đang xử lý
35 Lê Phương Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 11/05/2018 Đã trả kết quả
36 Lương Truong Thanh Tiến 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/05/2018 Đã trả kết quả
37 Đỗ Ngọc Trung Cấp GPXD 15/05/2018 Đang xử lý
38 Nguyễn Vinh Sang 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 22/05/2018 Hs không hợp lệ