Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 Trần Ngọc Khánh Hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 18/04/2017 Đã trả kết quả
2 Trần Ngọc Khánh Hà 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 20/04/2017 Đã trả kết quả
3 PHẠM THỊ NGUYỆT 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 12/07/2017 Đã trả kết quả
4 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Trúc 002 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 29/07/2017 Đã trả kết quả
5 TRẦN THỊ HUỲNH NGA 045 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 30/08/2017 Đã trả kết quả
6 Đồng Việt Thắng 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 06/09/2017 Đang xử lý
7 NGUYỄN THANH PHONG 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 08/09/2017 Đã trả kết quả
8 Tạ Thị Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/11/2017 Hs không hợp lệ
9 Tạ Thị Thảo 001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 14/11/2017 Đã trả kết quả
10 Trần Thu Hiền 011. Đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. 22/11/2017 Hs không hợp lệ