Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
I. Thông tin người đăng ký:   
Tên công dân/doanh nghiệp:(*)
Thư điện tử:
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(*)
Số điện thoại:(*)
Địa chỉ:
Lưu ý: Các ô nhập có đánh dấu (*) không được để trống.
II. Hồ sơ đăng ký:
III. Giấy tờ kèm theo:
Tải lên các tệp thông tin liên quan cho hồ sơ ở đây

Các giấy tờ đính kèm theo hồ sơ:
  • Bản sao GCN đăng ký kinh doanh (Giấy tờ bắt buộc)
  • hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp (Giấy tờ bắt buộc)
  • Bản sao các văn bản giới thiệu, HĐMB (Giấy tờ bắt buộc)
  • Hồ sơ về địa điểm KD gồm: (Giấy tờ bắt buộc)
  • - Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực KD (Giấy tờ bắt buộc)
  • - Bản sao tài liệu chứng minh QSD địa điểm KD (Giấy tờ bắt buộc)
  • - Bản kê thiết bị . (Giấy tờ bắt buộc)