Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
I. Thông tin người đăng ký:   
Tên công dân/doanh nghiệp:(*)
Thư điện tử:
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(*)
Số điện thoại:(*)
Địa chỉ:
Lưu ý: Các ô nhập có đánh dấu (*) không được để trống.
II. Hồ sơ đăng ký:
III. Giấy tờ kèm theo:
Tải lên các tệp thông tin liên quan cho hồ sơ ở đây

Các giấy tờ đính kèm theo hồ sơ:
  • Điều lệ của HTX (Giấy tờ bắt buộc)
  • Phương án SXKD (Giấy tờ bắt buộc)
  • Danh sách thành viên (Giấy tờ bắt buộc)
  • Danh sách hội đồng QT, GĐ, BKS hoặc KSV (Giấy tờ bắt buộc)
  • Nghị quyết của Hội nghị (Giấy tờ bắt buộc)