Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
30
Tổng hồ sơ đồng ý
12
Tổng hồ sơ từ chối
9
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
UBND Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng
Lĩnh vực Hộ tịch (14 thủ tục)
Lĩnh vực An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng (4 thủ tục)
Lĩnh vực Xây dựng (3 thủ tục)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã (2 thủ tục)
Lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành (2 thủ tục)
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (3 thủ tục)
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (1 thủ tục)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (4 thủ tục)