Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
56
Tổng hồ sơ đồng ý
17
Tổng hồ sơ từ chối
20
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
UBND Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng
Lĩnh vực Gia đình (6 thủ tục)
Lĩnh vực Thư viện (1 thủ tục)
Lĩnh vực Công nghiệp Tiêu dùng (1 thủ tục)
Lĩnh vực Hộ tịch (14 thủ tục)
Lĩnh vực TCHC, ĐVSNCL, QLNN về hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (4 thủ tục)
Lĩnh vực An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng (2 thủ tục)
Lĩnh vực Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị (1 thủ tục)
Lĩnh vực Xây dựng (2 thủ tục)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã (2 thủ tục)
Lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành (2 thủ tục)
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (12 thủ tục)
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (3 thủ tục)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (4 thủ tục)